Tutkimustietoa 40Hz taajuudesta

"Puhuit niistä matalista taajuuksista ja niiden vaikutuksista. Perustuuko se siihen, että se toimii jos niin uskoo?" kysyi minulta eräs toimittaja. Kieltämättä kaikenlainen "taajuus","värähtely" ja "resonanssi" kuulostaa hieman huuhaalta, niitä kun ei voi niin helposti omin silmin havaita. Tieteellisin menetelmin värähtelyt, taajuudet, resonanssit ja niiden vaikutukset voidaan kuitenkin ihan oikeasti mitata. Tässä siis skeptikolle tieteellistä tutkimusta ihan oikein lähdeviitteineen :)

Eräs hyvin kiinnostava seikka matalista taajuuksista on Gammataajuus (40Hz) ja Hyper Gammataajuus (40-100Hz). Birminghamin yliopiston Neurotieteen yksikkö on tutkinut 40 Hz:n taajuutta ja sen merkitystä ihmiselle. Tutkijat ovat todenneet Gammataajuuden liittyvän erityisesti korkeampiin henkisiin toimintoihin, kuten havaitsemiseen ja tietoisuuteen (Jefferys, J.G.R., Traub, R.D., Whittington, M.A. 1996. Neuronal networks for induced “40Hz” rhythms. Trends in Neurosciences 19, 202-208.).

40 Hz:n taajuudella tapahtuva synkroninen aivotoiminta näyttäisi olevan osallisena aistiärsykkeiden sitomisessa yhdeksi yhtenäiseksi kohteeksi, jonka havaitsemme. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi havaitsemamme kohteen värin, muodon, liikkeen ja sijainnin yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä prosessi on niin tehokas, että emme ole juurikaan tietoisia sen tapahtumisesta. (Jefferys ym, 1996.)

New Yorkin yliopiston School of Medicinessä työskentelevä neurotieteen professori Rodolfo Llinas huomasi jo 1990-luvun alussa tutkimuksissaan, että 40 Hz:n auditiivisella stimulaatiolla oli vaikutusta 40 Hz:n aivotaajuuteen. Tämän asian vahvistaa myös Jefferysin (1996) kolleegoinenn tekemät tutkimukset. Niiden mukaan toistuva 40 Hz:n auditiivinen stimulaatio synnyttää aivoissa laajan 40 Hz:n “vakaan tilan reaktion”. (Llinas, R., Ribary, U. 1993. Coherent 40- Hz oscillation characterizes dreamlike states in humans. Neurobiology 90:2078-2081. Jefferys ym., 1996.)

Hyper-Gammataajuuteen (40-100Hz) liittyvät tutkimukset ovat vielä varsin alkuvaiheessa, mutta on esitetty, että ne liittyvät tavallisuudesta poikkeaviin tietoisuuden tiloihin. Tällaisia ovat esimerkiksi korkeammat meditaation ja itsetietoisuuden tilat, syvimmät oivaltamisen tasot ja luovaan ongelmanratkaisuun liittyvät tilat. (Thompson, J. 1999. Epsilon, Gamma, Hyper-Gamma and Lambda Brainwave Activity and Ecstatic States of Consciousness. Center for Neuroacoustic Research Articles (online), available at http://www. neuroacoustic.com/articleepsitext.htm)