Fysioakustinen menetelmä

Rentoutuskonsertti-idea syntyi kun tutustuin musiikkiterapian muotoon nimeltä fysioakustinen menetelmä. Rentoutuskonsertti onkin tavallaan eräänlainen sovellus FA-menetelmästä.

Fysioakustista hoitoa käytetään Suomessa mm. kuntoutustutkimuksessa, työterveyshuollossa, urheilulääketieteessä ja -valmennuksessa, aivovaurio ja -vammaiskuntoutuksessa, vanhusten kuntoutuksessa ja päihdekuntoutuksessa. Sitä sovelletaan myös psyykkisten ja psykosomaattisten oireiden hoidossa ja sitä voidaan käyttää kivunlievitykseen, rentoutumiseen, kohonneen verenpaineen, stressin ja uupumuksen hoitoon. Hoito on kehitetty Suomessa fysiologian, psykologian ja elektroakustiikan asiantuntijoiden yhteistyönä. Se on käytössä useassa maassa lääkintöhallituksen hyväksymänä hoitovälineenä.

Fysioakustinen menetelmä on edesmenneen suomalaisen musiikkiterapian pioneerin Petri Lehikoisen kehittämä musiikkiterapian erityissovellutus. Fysioakustisella menetelmällä tarkoitetaan tietokoneohjatun, matalajaksoisen äänen terapeuttista käyttämistä ja kohdistamista nk. fysioakustisen tuolin sisälle rakennetuista kaiuttimista ihmisen kehoon. Laite tuottaa puhdasta siniaaltoa. Fysioakustisessa menetelmässä käytettävän siniäänen korkeus vaihtelee 27-113 Hz:n välillä.
FA-tuoli
Koska matalien äänien ominaisuuksiin kuuluu kiinteän ja nestemäisen aineen hyvä läpäisykyky, tavoittaa fysioakustinen äänivärähtely myös kehon kaikki sisäosat. Menetelmällä voidaan näin vaikuttaa esimerkiksi verenkiertoon, sisäelinten, hengityksen ja hermoston toimintaan. Huomionarvoista on se, että useat ihmisen keholliset toiminnot tapahtuvat hyvin matalilla taajuuksilla. Näin on mm. aivojen, hermoston ja hengityksen kohdalla.

Siniäänet värähtelevät ihmisen lihaksistossa ja vaikuttavat lihassoluihin. Kun lihakset resonoivat äänen mukana, ylimääräinen jännitys laukeaa niistä, verenkierto paranee, kuona-aineet kulkeutuvat nopeammin pois ja aivojen hapen saanti paranee. Fysiologisia vaikutuksia voidaan havaita sekä solutasolla, että laajemmilla kehon alueilla mm. lihaksissa ja lihasryhmissä, sisäelimissä ja hermostollisissa toiminnoissa. Fysioakustinen hoito on hyvin hellävaraista, joten hoitoa voidaan antaa sellaisissakin vaikeatasoisissa kivuissa, joissa esimerkiksi manuaalinen hoito ei ole mahdollista. Esimerkiksi solukalvot reagoivat akustiseen värähtelyyn. Solukalvojen resonanssitilat muuttavat solukalvojen läpäisyominaisuuksia ja avaavat ionikanavia, joiden avulla solujen aineenvaihduntaan osallistuvien n. 3000 entsyymin kulku helpottuu. Resonanssiilmiön kautta siis verenkierto ja erilaiset aineenvaihduntaprosessit tehostuvat. Samoin lihaksista laukeaa ylimääräinen jännitys ja kehon osat lämpenevät. Oikealla tavalla toteutettuna tämä voi edistää kudosten elpymistä, palautumista tai toipumista erilaisista häiriötiloista. [Lähde]

Iholla ja kudoksissa tapahtuva, ulkoapäin annettu värähtely vaikuttaa  myös eräiden mielialaa ja kiputiloja säätelevien hormonien ja välittäjäaineiden, kuten endorfiinin ja oksitosiinin tuotantoon lisäävästi. Fysioakustista hoitoa voidaan käyttää osana laaja-alaista musiikkiterapiaa tai omana erillisenä hoitomuotona. 

Huippu-urheilijat ovat pitkään hyödyntäneet FA-tuolia. Fysioakustisella hoidolla voidaan nimittäin nopeuttaa maitohapon poistumista lihaksesta ja sen tuotantoa voidaan vähentää. Hoidolla voidaan parantaa myös kehon aineenvaihdunnallista hyötysuhdetta eli urheilusuorituksen aikana tarvitaan vähemmän energiaa ja happea. Myös leikkauksesta toipuvien urheilijoiden turvotuksia voidaan vähentää fysioakustisella hoidolla. Menetelmästä on todettu olevan apua lihasjännityksen laukaisemisessa. 

Mika Salo FA-tuolissa